Предоставянето и администрирането на платформа за онлайн споделяне на закриляни произведения като „The Pirate Bay“ може да съставлява нарушение на авторското право

Съдът на ЕС определи, че лице, което предлага публичен достъп до Wi-Fi мрежа, не носи отговорност за нарушения на авторски права, извършени от потребител.

Европейската комисия взе решение, че Ирландия е предоставила на Apple неправомерни данъчни облекчения на стойност до 13 милиарда евро.