Съдът на ЕС определи, че лице, което предлага публичен достъп до Wi-Fi мрежа, не носи отговорност за нарушения на авторски права, извършени от потребител.

Европейската комисия взе решение, че Ирландия е предоставила на Apple неправомерни данъчни облекчения на стойност до 13 милиарда евро.

# Съдът на ЕС разясни основни положения на преюдициалното производство във връзка с практика по български наказателни дела