В настоящия раздел ще бъдат публикувани аналитични материали относно реда на прилагане на правото на Европейския съюз.

Правото на Европейския съюз е оригинална правна система, създадена за целите на европейската интеграция[1]. Основите на интеграционния правен ред биват поставени с Учредителните договори на Европейските общности, но същинската конфигурация на правната система на европейското обединение се утвърждава в хода на неговото развитие, до голяма степен благодарение на решаващия принос на Съда на Европейските общности (СЕО)[2]. Оригиналната правна система, създадена за осъществяване на европейския проект, е един от ключовите фактори, които позволяват мечтите на поколения европейски мислители и хуманисти за обединяване на народите на Стария континент в съюз, основан на взамодействие и солидарност, да се превърнат в реалност.