В настоящия раздел ще намирате месечния бюлетин на „Евролегис”. Постоянното осъвременяване на знанията е закон за добре квалифицирания юрист, който желае да развива успешно своята кариерата. Тук всеки, който иска да бъде добре информиран за тенденциите в развитието на правото на ЕС, ще намира необходимата му информация. Ще може да откриете актуални материали относно нови разрешения в законодателната уредба на Съюза, както и относно прилагането на правото на ЕС в България. В бюлетинът на „Евролегис” особен акцент ще бъде поставен върху предоставянето разнородна информация за съдебната практика на националните съдилища и на Съда на ЕС по въпроси на европейското право.