В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Европейската комисия реорганизира администрацията си в ресора "Правосъдие и вътрешни работи" и прави нови назначения във висшата администрация на Съюза. 

Комисията ще започне подготовка за преговори със САЩ за постигането на съгласие относно равнището на защита на лични данни, които се обменят като част от трансатлантическото сътрудничество по наказателни въпроси. 

Предприятията и икономиката на ЕС като цяло са лишени от пълните икономически ползи от един действително единен и конкурентен далекосъобщителен пазар