В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Съдът на ЕС определи като несъвместимо с правото на ЕС лишаването от правото на свободно движение заради дълг. 

Съдът на ЕС се произнесе относно допустимите изключения в достъпа до обществена информация в случаи, свързани с околната среда.

Съдът на ЕС се произнесе по задължението на държавите-членки да отчитат формирания осигурителен доход и стаж при упражняване правото на свободно движение.

Съдът на ЕС се произнесе относно допустимите изключения в прилагането на европейския режим на обществени поръчки.

Съдът на ЕС се произнесе относно задълженията на железопътните превозвачи за информиране на пътниците в реално време.