В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Съдът на ЕС се произнесе относно равностойното третиране в рамките на данъчното облагане на дивиденти, изплащани на дружества. 

Съдът на ЕС се произнесе по прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики.  

Съдът на ЕС се произнесе относно активната легитимация на Европейската комисия по дела за вреди, причинени на ЕС от картелно споразумение. 

Плащания, които се контролират пряко или опосредено от държавата, могат да бъдат счетени за държавна помощ по смисъла на правото на ЕС, дори в случай, че средствата за извършването на финансирането се набират в общ фонд посредством доброволни вноски на икономическите оператори.

Съдът на ЕС се произнесе относно дължимото обезщетение при отказан достъп до борда на самолет.