В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Съдът на ЕС се произнесе относно прилагането на свободата на установяване във връзка с трансгранично преобразуване на дружества. 

Ограничаването на възможността да се събират някои видове комисиони в договорите за кредит е напълно допустимо според решение на Съда на ЕС. 

След решение на Общия съд на ЕС Microsoft трябва да платят глоба в размер от 860 милиона евро, поради злоупотреба с господстващо положение.

Съдът на ЕС се произнесе относно правото на продажбата на компютърна програма, закупена от интернет.

Отказ за приспадане на ДДС е допустим единствено при установяване, че данъчнозадълженото лице е знаело или е следвало да знае, че въпросната сделка е част от схема за извършване на данъчно нарушение.