В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Общият съд потвърди решението на Комисията, с което се забраняват многостранните такси за обмен, прилагани в системата MasterCard. 

Съдът на ЕС се произнесе относно защитата с авторско право на база данни.

Функциите и програмният език, на който е написана една компютърна програма, не мога да бъдат закриляни с авторско право. 

Съдът на ЕС се произнесе относно задълженията на националните органи при обществени поръчки, свързани с необосновано ниска цена и неточност при офертите. 

Съдът на ЕС даде тълкуване относно прилагането на наказателноправни санкции при подпомагане на незаконна имиграция.