В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Европейската комисия внесе предложение за въвеждане на данък върху финансовите трансакции в рамките на ЕС. 

Съдът на ЕС се произнесе по запитване на италианска юрисдикция, че автоматичното прекратяване на данъчни дела поради прекомерна продължителност на процеса не влиза в разрез с правото на ЕС. 

Съдът на ЕС определи, че национална уредба, предвиждаща автоматично прекратяване на дела пред касационна инстанция при изтичане на срок от 10 години от образуване на първоинстанционното дело е съвместима с правото на ЕС. 

В две свои решения Съдът на ЕС дава тълкуване относно задължението да се заплаща справедливо възнаграждение на продуцентите на звукозаписи при излъчване или какъвто и да е вид публично съобщаване.

Европейската комисия внесе предложение за регламент, с който да се хармонизират правилата относно дейността на централните депозитари на ценни книжа.