В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Съдът на ЕС се произнесе относно прилагането на Директива 93/13/ЕО и Директива 2005/29/ЕО. 

Комисията направи преглед относно практиката по прилагане правото на глас в местни избори на гражданите на ЕС в държава членка, на която не са собствени граждани. 

Европейската комисия предприема действия за избягване на двойното данъчно необлагане в ЕС.

Европейската комисия предлага приемането на уредба за единна система на електронните плащания в Европейския съюз.

Съдът на ЕС се произнесе относно границите на правото на държавите членки да ограничават достъпа до обществена информация за околната среда