В забързаното ежедневие е непостижимо всеки юрист да търси сам информация в огромните масиви от данни, за да осъвременява знанията си. Още по-трудно е това, когато става въпрос за правото на Европейския съюз, което представлява динамична самостоятелна правна система, със свои специфични правила, ред на приемане и прилагане на правните актове. Затова във Ваша помощ идва разделът „Инфо ЕС”. В този раздел ще намирате последните новости, свързани с правото на Европейския съюз. Ще можете да се информирате за най-новите решения в законодателния процес на нивото на Съюза, също както и да бъдете в крак с най-новите решения на Съда в Люксембург. Особен акцент ще бъде поставен и на значими въпроси от прилагането на правото на ЕС в България.

Съдът на ЕС потвъди, че държавите членки могат да ограничават предоставянето на социални помощи на лица, упражняващи право на свободно движение с цел заетост. 

Съдът на ЕС тълкува изискването за обичайно пребиваване като условие за издаване на свидетелства за управление на МПС в ЕС.

Съдът на ЕС се произнесе относно съразмерността на определени в националното законодателство санкции за нарушаване на задължението за деклариране на парични суми в брой, пренасяни през граница на ЕС.

Съдът на ЕС определи като дискриминационна практика поставянето на електромерите на високо разстояние в ромския квартал на Дупница. 

Държавите членки могат да задължават дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни да положат успешно изпит за гражданска интеграция.