Екипът на Евролегис е изграден от тесни специалисти в материята на правото на Европейския съюз. Ръководител на екипа е д-р Христо Христев, преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, консултант по редица европейски проекти, осъществявани от публичната администрация и от частни субекти в България и в други държави членки на ЕС, сред които проекти на Министерския съвет на Република България, на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, на Министерство на образованието и др.