Комисията даде старт на обществено допитване, което цели да увеличи мерките свързани с отказ от тютюнопушеното. Крайният срок за подаване на коментари е 19 ноември 2010 година.

Съдът на ЕС потвърди, че датската компания “Lego” няма правото да регистрира червено строително блокче за игра като марка на Общността. 

В решението си по делото Akzo Nobel Chemicals Ltd. срещу Комисията, C-550/07 P, Съдът на ЕС потвърждава своята практика относно ограничителното тълкуване на правото на поверителност на кореспонденцията между клиент и адвокат.