Съдът на ЕС прецизира параметрите, които трябва да се вземат предвид при преценка на таксата за преносимост на телефонния номер между отделните оператори.

Развитие на европейската уредба в областта на наследяването с международен елемент. 

Европейската комисия реорганизира администрацията си в ресора "Правосъдие и вътрешни работи" и прави нови назначения във висшата администрация на Съюза.