Общият съд потвърди решението на Комисията, с което се забраняват многостранните такси за обмен, прилагани в системата MasterCard. 

Съдът на ЕС се произнесе относно защитата с авторско право на база данни.

Функциите и програмният език, на който е написана една компютърна програма, не мога да бъдат закриляни с авторско право.