Съдът на ЕС се произнесе относно задълженията на националните органи при обществени поръчки, свързани с необосновано ниска цена и неточност при офертите. 

Съдът на ЕС даде тълкуване относно прилагането на наказателноправни санкции при подпомагане на незаконна имиграция. 

Съдът на ЕС се произнесе относно задълженията на ответника да предоставя информация в хода на производство за защита от дискриминация.