Съдът на ЕС внесе яснота относно последиците от обявяването за нищожни на неравноправни клаузи в общите условия на доставчици на стоки и услуги.  

Европейската комисия внесе предложение за въвеждане на данък върху финансовите трансакции в рамките на ЕС. 

Съдът на ЕС се произнесе по запитване на италианска юрисдикция, че автоматичното прекратяване на данъчни дела поради прекомерна продължителност на процеса не влиза в разрез с правото на ЕС.