След дълги обсъждания най-накрая бе приет Регламентът за европейската гражданска инициатива. Най-рано обаче той ще бъде приложен през 2012 година.

Комисията предвижда реформа в правната рамка на обществените поръчки с оглед на опростяване на правилата, увеличаване на конкуренцията в сектора и по-силно ангажиране на малките и средните предприятия при изпълнението на обществените поръчки

Съдът на ЕС определя, че правото на Съюза не допуска една държава-членка да постави предоставянето на услуги на търговски въздушен превоз от оператор от друга държава-членка под условие за пребиваване или установяване на нейна територия или под условие за издаване от нейните органи на специален лиценз