ЕС ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, с което за първи път стана страна по договор за правата на човека и е едновременно с това стана първата наднационална организация, която се е присъединила към конвенцията.

Комисията на ЕС публикува доклад относно Тематичната стратегия за предотвратяване на образуването и за рециклиране на отпадъци, с който задава основните положения при бъдещите действия на Съюза в областта на рециклирането

Комисията публикува съобщение, в което засяга основните проблеми пред гражданите на ЕС в областта на данъчното облагане при трансгранични отношения и посочи мерки за решаването им.